Адрес:
WhatsApp, Viber, Telegram:
Прием ведется по записи

Единая справочная служба

8(800) 550-24-13

Прямой контакт с консультантом. Жми

Анализ на определение пола ребенка теперь можно сдать в Армении

Когда в семье узнают, что скоро предвидится пополнение, одним из основных вопросов становится пол будущего ребенка. И, если раньше люди пытались угадывать это по каким-либо приметам, то сейчас существуют современные методы, которые дают ответ на столь важный для родителей вопрос с довольно высокой вероятностью.


Определение пола ребенка в Армении
Эффективный и безопасный метод определения пола плода

Если вас интересует определение пола ребенка в Ереване, то мы готовы предложить для этого новый метод – Genderbabytest. Это тестирование представляет собой генетический лабораторный метод исследования венозной крови матери.

В отличие от известных способов определения пола на ранних сроках, таких как анализ плацентарной ткани либо забор околоплодной жидкости,

Genderbabytest не имеет противопоказаний, проводится без грубого вмешательства в организм и не может навредить здоровью матери и будущего малыша.
 

Проводить GBtest можно с 8-ми недель акушерского срока беременности, который определяется либо по УЗИ, либо с I-го дня последних месячных.
Этим тестом пол ребенка определяется по наличию фетальной ДНК Y-хромосомы в крови беременной. Достоверность тестирования составляет 99% для мальчика и 90-95% для девочки.Запись по тел 8909-000-51-22,  8909-001-40-38. Можно писать на viber и whatsapp.
Анализ  на определение пола ребенка в Армении можно сдать по адресу : г. Ереван. ул. Грачья Нерсисяна 14/1. 
Стоимость анализа в рублях 15000 руб. 


Как трактуются результаты

Результатом проведения тестирования является один из вариантов:

1. Результат « + » означает, что в крови матери маркер Y-хромосомы выявлен. Таким образом, предполагаемый пол ребенка – мужской.
 


2. Результат « - » может означать один из таких вариантов:
• Предполагаемый пол ребенка – женский.
• Признаки маркера Y-хромосомы присутствуют, но диагностическая реакция либо проявляется не в каждой постановке, либо протекает слабо.
В этом случае исследование рекомендуется провести повторно через 8-10 дней.
• В крови матери количество ДНК плода ниже предела обнаружения при помощи ДНК-теста. Обратите внимание, что если тест проводится, начиная с 12-ти недель акушерского срока (10-ти недель с момента зачатия), то возможностей обнаружить в крови матери эмбриональную ДНК становится существенно больше.


Հայաստանում այսուհետև կարելի է հանձնել արյան հետազողություն երեխայի սեռը հայտնաբերելուհամար
Երբ ընտանիքում իմանում են կնոջ հղիյության մասին,առաջին հուզող հարցերից մեկը դա երեխայի սեռնէ։ Երբ առաջներում մարդիք փորձում էին կանխագուշակել երեխայի սեռը ինչ-որ փաստերով,ապա հիմագոյություն ունի նոր մեթոդներ որոնք կարողանում են տալ պատասխան ծնողներին իրենց հուզող հարցիշուրջ շատ մեծ հավանականությամբ:
Սեռը որոշելու ապահով և էֆեկտիվ մեթոդ
Եթե ձեզ Երևանում հետաքրքրում է երեխայի սեռը,մենք առաջարկում ենք նոր մեթոդ-Genderbabytest.Այդթեստավորումը իրենից ներկայացնում է գենետիկական լաբորատոր մեթոդ,հետազոտվում է հղի կնոջարյան հետազոտությամբ,որը վերցնում են երակային արյուն։
Ի տարբերություն միուս հայտնի մեթոդների վաղ հղիության ժամկետի ժամանակ,ինչպես ընկերքիհյուսվածքի հետազոտություն կամ ամնիոտիկ հեղուկի հետազոտությամբ։
Genderbabytest-ը չունի հակացուցումներ,անցկացվում է առանց որև է միչամտության և չի կարող վնասհասցնել ապագա երեխային և նրա մայրիկին։
GBtest-ը կարելի է անցկացնել 8 շաբաթական հղիության ընթացքում,որը սահմանվում է վերջին դաշտանիառաջին օրվանից կամ որոշվում է ուլտրաձայնային միջոցով։
Այս թեստով երեխայի սեռը որոշվում է հղի կնոջ արյան մեջ Y քրոմոսոմի ԴՆԹառկայությամբ:Թեստավորման հուսալիությունը տղա երեխայի համար կազմում է 99%,իսկ աղջկա համար90-95%:
Մեզ հետ կարող էք կապ հաստատել այս հեռախոսահամարներով 89090005122,8909-001-4038 
Կարող էք նաև մեզ գրել viber-ին և whatsapp-ին։
Հայաստանում երեխայի սեռը որոշելու համար ներկայանալ այս հասցեյով։ք.Երեվան,Հրաչյա Ներսիսյանի14/1 փ: Արյան ստուգման արժեքը ռուսական ռուբլիյով կազմում է 15.000:
Ինչպես են մեկնաբանում
արդյունքները
Արդյունքները անցկացվում են թեստավորումով,դա օրինակներից մեկն է:..
1. «+» արդյունքը նշանակում է որ մոր արյան Y քրոմոսոմ մարկերը հայտնաբերվել է։ Այդ դեպքումենթադրյալ սեռը երեխայի-տղա է։
2. «-» արդյունքը նշանակում է այս օրինակներից մեկը:
• Ենթադրյալ սեռը երեխայի-աղջիկ է
• Y քրոմոսոմային նշանի նշանները կան,բայց ախտորոշիչ ռեակցիան կամ չի երևում յուրաքանչյուրպարամետրում կամ թույլ է:Այդ դեպքում հետազոտությունը առաջարկվում է կատարել կրկին 8-10 օր հետո:
Մոր արյան մեջ պտղի ԴՆԹ-ն հայտնաբերման սահմանից ցածր է օգտագործելով ԴՆԹ թեստը։
Ուշադրություն դարցրեք եթե թեստը անցկացվում է սկսված 12 շաբաթական հղիությունից (10 շաբաթհղիյանալու ժամկետից) ապա զգալիորեն մեծանում է պտղի ԴՆԹ-ն մոր արյան մեջ հայտնաբերելուհնարավորությունը։

 

КАК СДЕЛАТЬ АНАЛИЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПЛОДА

Позвоните нам

8-800-550-2413

Чтобы точно рассчитать срок беременности

Сделайте УЗИ и Запишитесь на сдачу анализа  в своем городе

Подробнее

Сдайте кровь из вены Безопасно

(Без использования опасных инвазивных процедур!) 

Произведите оплату и ожидайте результат

от 1-3 дня 

 Вы получите точный и быстрый результат. Будьте уверены, а значит спокойны. 

         

 

ПРЕИМУЩЕСТВА GBTEST

РАНО

Анализ может быть выполнен с 6 недель беременности*

БЕЗОПАСНО

От матери нужна  венозная кровь (без инвазивного вмешательства)

ТОЧНО

Точность анализа до 99% при обнаружении Y-хромосомы в крови матери

ДОСТУПНО

Анализ можно сдать в любом городе России и Казахстана

ГАРАНТИЯ

Мы вернем вам деньги в случае ошибочного результата! 

БЫСТРО

 Готовность анализа  на определение пола 1-4 раб. дня* 

Информация об анализе GenderBaby test. Рекомендуем ознакомиться:

  • Достоверность определения пола плода по крови матери составляет не ниже 98%. Результат генетического анализа достоверен и гарантируется Лабораторией только в случае нормального протекания беременности и нормального генотипа плода. Любые отклонения и патологии развития беременности/плода могут сказаться на достоверности результата;
  • Метод определения пола плода основан на выявлении маркера Y-хромосомы в крови беременной женщины: если маркер выявлен, делается вывод о предполагаемой беременности мальчиком, если не выявлен – девочкой;
  • При наличии 2-х и более эмбрионов определение маркера Y-хромосомы указывает, что, по крайней мере, один из эмбрионов имеет мужской пол, но не исключает возможности, что другой/другие эмбрионы – женского пола.
  • При сроке беременности менее 8 недель анализ может являться не достоверным. Неверно указанный срок беременности может привести к ошибке определения или к получению неопределенного результата;
  • Анализ на определение пола плода основан на анализе фетальной ДНК в крови беременной женщины. С увеличением срока беременности концентрация фетальной ДНК в крови матери повышается. На снижение уровня фетальной ДНК влияют различные факторы – неточное определение срока беременности (при ранних сроках), является ли беременность первой , индивидуальные особенности организма женщины, особенности процесса развития плода и процесса развития беременности , наличие многоплодия, что может сказаться на достоверности результата.
  • В редких случаях, диагностическая реакция может протекать нетипично, что не позволяет сделать однозначного заключения о поле плода, при нормально протекающей беременности с достаточным для проведения анализа сроком гестации, в связи с индивидуальными особенностями организма матери, плода, особенностями строения плаценты и другими биологическими причинами, находящимися вне контроля Лаборатории. В этом случае будет дана рекомендация о проведении повторного анализа. Также возможными причинами неопределенного результата могут быть особенности протекания беременности, включая задержки развития, различные аномалии развития плода, ранний срок беременности, многоплодная беременность, генетические особенности плода. Указанные факторы не исчерпывают всех возможных причин, влияющих на анализ;
  • В очень редких случаях при наличии Y-хромосомы внешне пол человека проявляется как женский, и наоборот – при невозможности выявить Y-хромосому внешне пол плода проявляется как мужской в результате микроделеций / мутаций или иных патологических нарушений развития плода;
  • Если в течение последних 3-х месяцев было прерывание беременности /выкидыш/ замершая беременность , переливание крови, результат анализа может являться не достоверным.
  • Исследование по определению пола плода проводится исключительно для информационных целей и его результаты не могут являться основанием для постановки диагноза или селекции плода по половому признаку.

 

 

Задать вопрос специалисту

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ